Szkolenie internetowe pt. “Przegląd badań i perspektywy związane z terapią medyczną marihuaną” zostało opracowane przez mgra farm. Bartłomieja Kowalskiego. Praca ma na celu wskazanie perspektyw związanych z farmakoterapią przy użyciu medycznej marihuany oraz przedstawienie głównych kierunków badań w tym zakresie.