Materiały szkoleniowe oparte są na klasyfikacji interakcji leków z dymem tytoniowym oraz zawierają wskazówki dotyczące modyfikacji dawkowania popularnych leków u palących pacjentów. Dym tytoniowy zawiera ponad 4000 związków chemicznych, które oprócz własnego działania toksycznego, wywierają wpływ na dystrybucję, metabolizm i eliminację leków u palących pacjentów. Do interakcji między składnikami dymu tytoniowego, a lekami może dochodzić zarówno w fazie farmakodynamicznej, jak i farmakokinetycznej. Opracowana klasyfikacja pozwala na szybkie zidentyfikowanie interakcji leków z dymem papierosowym oraz korektę dawkowania u palących pacjentów, co może znaleźć praktyczne zastosowanie w praktyce farmaceutycznej.